Aktuelno

Malikić: Rudnik soli „Tuzla“ mora odblokirati rekonstrukciju puta u Mandićima

 

05.11.2020 18:11
Slika
 

Mještani tuzlanskog naselja Mandići dugo čekaju da dobiju put dostojan čovjeka, građanina Grada Tuzla. Iako su obezbijeđeni svi uslovi i novčana sredstva za izgradnju puta, ni danas, nakon 5 godina od inicijative za realizaciju tog projekta, ništa nije urađeno.

„Na moju inicijativu još 2015. Godine obezbijeđena su sredstva  za izgradnju puta koji bi povezao naselje Mandići sa ostatkom grada. Tadašnja Uprava Rudnika soli „Tuzla“ imala je određene uslove da bi se taj projekat mogao realizovati  te je Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica grada Tuzle kroz projekat ispunila sve uslove Rudnika Soli, nakon čega je zatražena konačna saglasnost. Nažalost, promjenom Uprave Rudnika došlo je do blokade ovog projekta.  Ni dan danas zbog toga ništa nije urađeno“, kazao je Nedžad Malikić  koji je kao vijećnik još 2015. godine u Gradskom vijeću Tuzla podnio inicijativu za rješavanje ovog problema u naselju Mandići.

Nedžad Malikić i Tuzlanska alternativa javno pozivaju Rudnik soli Tuzla da uputi konačnu saglasnost  za realizaciju pomenutog projekta kako bi se mogao izgraditi put za koje postoje obezbijeđena finansijska sredstva i kako mještani naselja Mandići ne bi bili žrtve promjena u Upravi jednog dioničkog društva kakvo je Rudnik Soli „Tuzla“.
0 0