Aktuelno

Realizovane inicijative vijećnika Tuzlanske alternative u MZ Simin Han

 

22.06.2020 12:07
Slika
 
Tuzlanska alternativa u savjetu MZ Simin Han ima svoja tri predstavnika, predsjednik Selver Ahmetović i dva člana Osmanović Samir i Nukić Abdurahman. Klub vijećnika Tuzlanske alternative u Gradskom vijeću Tuzla (Mensur Alić i Nedžad Malikić) u proteklom periodu je uputio veliki broj inicijativa koje se bitne za razvoj komunalne infrastrukture u gradu. Neke od tih inicijativa tiču se projekata u MZ Simin Han, a sve sa ciljem da se stanovnicima te mjesne zajednice stvore što kvalitetniji uslovi za život. Na inicijative vijećnika Tuzlanske alternative u mandatnom periodu 2016-2020 u MZ Simin Han realozovani su slijedeći projekti:
- uređenje korita rijeke Jale
- asfaltiranje prilaznog puta i parking prostora u dvorištu OŠ "Simin Han"
- asfaltiranje prilaznog puta ambulanti u MZ Simin Han
- postavljanje većeg broja rasvijetnih tijela na nekoliko lokacija u MZ Simin Han
- asfaltiranje nekoliko kraćih dionica puta na širem području MZ Simin Han


Posebno želimo istaći završen projekat rekonstrukcije puta u naselju Borić na koji su građani čekali 14 godina.
Članovi Tuzlanske alternative, kao i vijećnici u GV Tuzla nastavit će raditi na realizacijii ostalih projekata u ovoj mjesnoj zajednici, kao i u drugim mjesnim zajednicama, a sve u cilju stvaranja što boljih uslova za život svih građana Tuzle.
0 0