Aktuelno

Klub vijećnika/ca SDP BiH Tuzla i Tuzlanske alternative u GV Tuzla podnijeli inicijativu za ukidanje Odluke o komunalnoj naknadi

 

10.07.2020 18:49
Slika
 
Klub vijećnika/ca SDP BiH Tuzla i Tuzlanske alternative u Gradskom vijeću Tuzla su podnijeli inicijativu za usaglašavanje Odluke o komunalnim djelatnostima sa izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima sa ciljem da se na narednoj sjednici Gradskog vijeća građani oslobode obaveze plaćanja komunalne naknade, jer su se tek sada, nakon što je Skupština Tuzlanskog kantona na svojoj sjednici dana 08.jula 2020. godine usvojila Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima, a na inicijativu Gradonačelnika Tuzle Jasmina Imamovića i članova/ca Gradskog vijeća Tuzla stvorile pretpostavke za ukidanje obaveze plaćanja komunalne naknade za građane Tuzlanskog kantona. Neki vijećnici i političke stranke su do sada uporno dezavuisali javnost iznoseći neistinite tvrdnje o tome da Gradsko vijeće nije dužno uvesti komunalnu naknadu.
U tom slučaju Skupština TK ne bi morala mijenjati Zakon o komunalnim djelatnostima, ali ona je na našu inicijativu ipak prihvatila i izmjenila pomenuti Zakon na sjednici 8.7.2020. a sve kako bi građani imali benefit u cilju mogućnosti oslobađanja od obaveze placanja komunalne naknade. Na istoj sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona, pored ove, usvojena je još jedna inicijativa Gradonačelnika Grada Tuzle Jasmina Imamovića i Kluba vijećnika/ca SDP Tuzla, a tiče se obaveze priključenja privrednih subjekata na sistem daljinskog grijanja, a koji koriste ekološki neprihvatljive izvore energije za zagrijavanje. Ova propisana zakonska obaveza je jedna od bitnih preduslova za smanjenje aerozagađenja na području Grada Tuzle.

Klub vijećnika Tuzlanske alternative
0 0