Gradski odbor

Na području Grada djeluje gradska organizacija koju vodi Gradski odbor koji broji 11 članova.

Skupština bira 11 članova Gradskog odbora iz reda više kandidata od broja koji se bira i pri izboru kandidata posebno će se voditi računa o zastupljenosti mladih i žena. 4 člana kooptiraju se naknadno, uz saglasnost Predsjedništva.

Predsjednika Gradskog odbora bira Gradski odbor po svom konstituisanju.

Predsjednik Gradskog odbora:

 • saziva sjednice i vodi Gradski odbor,
 • provodi političke aktivnosti utvrđene od strane Predsjedništva,
 • podnosi izvještaj o radu Gradskog odbora Predsjedništvu stranke,
 • obavlja i druge poslove koje mu povjeri Predsjedništvo stranke.

Zadaci Gradskog odbora su:

 • izvršava odluke i sprovodi stavove organa stranke,
 • priprema nacrte svih akata i odluka koje donose drugi organi stranke,
 • obavlja političku djelatnost na osnovu Programa stranke,
 • vodi brigu i raspolaže imovinom stranke, uz saglasnot Predsjedništva,
 • prati i ostvaruje realizaciju finansijskog plana,
 • razmatra društvrno-političke prilike na svom području između dva zasjedanja Skupštine stranke,
 • utvrđuje smjernice za razvoj,
 • vrši i druge poslove utvrđene ovim Statutom i opštim aktima stranke.

Gradski odbor imenuje kadrovsku komisiju, a može izabrati i druge komisije radi proučavanja pojedinih pitanja i pripremanja prijedloga njihovih rješenja. Komisije se organizuju iz sastava Gradskog odbora, a u njihov sastav mogu ući i pojedini članovi stranke.

GRADSKI ODBOR ČINE:

Slika
Admir Hasanbašić - PREDSJEDNIK

Zanimanje: Diplomirani inžinjer elektrotehnike
Poslodavac: JU OŠ "Simin Han" Tuzla
Slika

Halid Ramić- ČLAN

Zanimanje:
Poslodavac:
0 0