Predsjedništvo stranke

Predsjedništvo stranke je tijelo koje provodi politiku stranke i broji 5 članova. Jedan od pet članova  Predsjedništva je po položaju i predsjednik Gradskog odbora. Ostali članovi biraju se na prijedlog Predsjednika, uz saglasnost Skupštine.

U radu Predsjedništva svi članovi učestvuju ravnopravno.

Članovi Predsjedništva zadužuju se za pojedine oblasti i odgovorni su za praćenje i predlaganje politike stranke u toj oblasti.

Zadaci Predsjedništva stranke su:

  • raspravlja i odlučuje o najvažnijim pitanjima stranke,
  • provodi odluke Gradskog odbora,
  • predlaže Gradskom odboru predizbornu izbornu strategiju stranke,
  • odlučuje o djelovanju članova stranke u predstavničkim tijelima vlasti i djelovanju tih tijela,
  • raspravlja o aktuelnim političkim pitanjima i propisuje materijalno-fiinansijsko poslovanje,
  • raspravlja i odlučuje o svim pitanjima koja nisu stavljena u krug djelovanja drugih tijela stranke.

PREDSJEDNIŠTVO ČINE:
Slika
Mensur Alić - PREDSJEDNIK

Datum rođenja: 01.10.1953. godine
Zanimanje: Privrednik
Poslodavac: ''Menprom'' d.o.o. Tuzla
Slika

Zlata Smajić - ČLANICA
Datum rođenja:
Zanimanje:
Poslodavac: ''Tuzlanska pivara'' d.o.o.
Slika

Ekrem Topić - ČLAN
Datum rođenja:
Zanimanje:
Poslodavac: JKP ''Tržnice'' Tuzla
Slika
Vesna Cvijetinović - ČLANICA

Datum rođenja: 
Zanimanje: Diplomirana pravnica
Poslodavac: JU Narodna i univerzitetska Biblioteka "Derviš Sušić" Tuzla
Slika
Admir Hasanbašić - ČLAN

Datum rođenja: 22.04.1973. godine
Zanimanje: Diplomirani inžinjer elektrotehnike
Poslodavac: JU OŠ "Simin Han" Tuzla
0 0